V historii firmy jsme prošli různými obory, poznali tak řadu odvětví podrobněji, navázali kontakty a s většinou zákazníků spolupracujeme dlouhodobě. Chceme Vám ukázat, že jsme normální firma se svojí historií, se svými úspěchy i problémy, se kterými jsme si však vždy poradili. Se vztyčenou hlavou jsme překonali i finanční potíže, do kterých jsme se ne vlastní vinou dostali díky vysokým investicím do vývoje kamerových systémů pro tramvaje Škoda 15T, které se zdaleka nevrátily a naopak firmu zabrzdili ve vývoji o několik let.

Ze všech neúspěchů jsme se poučili a věříme, že i díky spolupráci s Vámi budeme moci historii společně psát ještě po dlouhou dobu a že svému oboru významně přispějeme svými zkušenostmi a nápady.

2021

Rok 2021 byl vcelku poklidný, pracovali jsme hlavně na nových aplikacích a rozšíření stávajících řešení z rodiny plusSystem. Pomalu odeznívající epidemie COVID-19 přinesla řadu příležitostí a nápadů, které nás posunuly zase o kousek dál.

2020

Získali jsme stavební povolení v Libčanech, opět jsme se jako tým rozšířili a také jsme museli řešit komplikace se zašifrovanými servery, které se povedlo vyřešit ale donutilo nás to se zamyslet a přijmout potřebná opatření, aby se daná situace již neopakovala. Epidemie COVID-19 přinesla spoustu příležitostí a naši zákazníci se rozdělili na ty, co přežívali či končili a ty, kteří se pokusili krizi ustát, vymýšleli různé cesty a naopak často i rostli.

2019

Rok 2019 přinesl definitivní rozhodnutí zahájit práce, které povedou k nákupu vhodného pozemku a vybudování nového firemního sídla v obci Libčany, která leží cca 5 km od současných pronajatých prostor v Hradci Králové - Kuklenách. Také jsme se více zaměřili na propagaci a podporu zařízení Chainway a zúčastnili jsme se opět Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně.

2018

V roce 2018 jsme přepracovali firemní grafiku a udělali si pořádek "doma". Do řízení projektů jsme zapojili Freelo, které nám v našem počtu umožňuje efektivně komunikovat a organizovat práci. Protože Chainway přinesl mnoho novinek a zajímavých modelů terminálů, rozhodli jsme se zúčastnit jak veletrku forIndustry v Praze, tak zejména Mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně, na kterém jsme získali mnoho zajímavých kontaktů. Také jsme se zúčastnili Globální konference významných dealerů společnosti Chainway v Shenzhenu spolu s podobnými společnostmi s dalších přibližně 30 zemí světa.

2017

Rok 2017 byl pro nás významný a také náročný z důvodu značeného růstu. Během roku se náš počet prakticky zdvojnásobil, abychom byli schopni vyhovět stále rostoucím požadavkům zákazníků, zejména při návrhu a konfiguraci automatizace firemních procesů, manažerských statistik a podobně. Samozřejmě dále jezdíme po výstavách, budujeme značku Chainway a pracujeme na zlepšování našich produktů.

2016

V roce 2016 pokračujeme ve vývoji našeho software, nadstaveb nad Pohodou, s cílem snadného nasazení a správy. Také se účastníme veletrhu forLogistics v Praze, Letňanech, což nám přináší řadu dalších příležitostí a také pomáhá posílit značku Chainway na českém trhu. V tomto roce jsme také navázali spolupráci s Českomoravskou společností chovatelů, se kterou společně vyvíjíme řešení pro sběr dat v terénu při provádění kontrol užitkovosti skotu. Je to pro nás nová a zajímavá oblast.

2015

Rok 2015 byl pro společnost velmi zajímavý zejména proto, že jsme se stali distributory značky Chainway třídy A, což nám zajistilo zejména přednost při výrobě zařízení pro naše zákazníky a dokázali jsme tak zkrátit dodací lhůty a pružněji reagovat. V oblasti vývoje software jsme se začali více věnovat automatizaci a optimalizaci firemních procesů a vzniklo tak několik nových produktů pro usnadnění fakturace, komunikace se zákazníky atd.

2014

Během roku 2014 jsme se věnovali dvěma hlavním cílům - zrevidovat a sjednotit působení společnosti navenek z hlediska designu a marketingových materiálů a upevňovat působení značky Chainway na českém a slovenském trhu. Obojí se podle našeho názoru daří, webové stránky a katalogy jsou od základů přepracované a obraty z prodejů zařízení značky Chainway se oproti roku 2013 více než zdvojnásobily.

2013

Poučeni z problémů nedostatku vhodného hardware hledáme a nacházíme spolehlivého dodavatele kvalitních mobilních terminálů v Číně, společnost Chainway. Zařízení zprvu používáme pouze pro vlastní zákazníky plusMobile, ale postupně je nabízíme i do dalších odvětví a dalším výrobcům vlastních softwarových řešení a terminály Chainway se tak osvědčují v praxi. Ukazuje se, že to byla správná volba, protože na reklamace i mimozáruční servisy přichází naprosté minimum zařízení a naopak prodeje stoupají.

2012

Klidný rok, kdy pouze prohlubujeme a rozšiřujeme svá řešení, začínáme vyhledávat partnery pro prodej našich řešení tak, abychom se dostali blíže k zákazníkům, zjišťujeme, že nemá smysl si konkurovat, ale že spíše spoluprací dosáhneme spokojenosti naší i našich zákazníků. V tomto směru získáváme řadu partnerů a protože nás mobilní terminály plusMobile k Pohodě prakticky živí, mnoho nepříjemností nám způsobila nedostupnost vhodných zařízení pro náš SW na českém trhu v největší sezóně před Vánocemi 2012.

2011

Oslovil nás zákazník SEVEN SPORT s.r.o. (značka inSportLine, fitness a sportovní vybavení) používající Pohodu a společně začali hledat řešení pro situace, které sama Pohoda neumí, nejprve to byly kontroly vystavených dokladů, následně se ukázalo jako potřebné evidovat umístění zboží ve skladech, což se nám také podařilo obstojně splnit. Uvádíme to sem, protože právě tento zákazník nás posunul o pořádný kus dopředu a mnoho našich následných úspěchů vychází ze zkušeností zde získaných.

2010

Zaměření na Pohodu funguje, naše řešení mobilní terminálů je úspěšné, jsme jedni z mála, kteří se podobnému řešení věnují. Vyvíjíme software podle požadavků, stanovíme si zásadu, že i v případě úpravy software na zakázku bude vše zahrnuto do "krabicové" verze a zaměříme se na maximální jednoduchost a přehlednost nasazení, což se později ukázalo jako klíčové.

2009

Protože se celý projekt tramvají stále zdržoval kvůli různým dalším problémům s ostatním vybavením tramvají a návratnost naší ohromná investice do vývoje a certifikací se stále vzdalovala, spolupráci jsme po dohodě se ŠT opustili, předali know-how novému dodavateli a nadále se věnovali ostatním činnostem firmy. Zaměřili jsme se více na Pohodu a naše řešení nad ní, což mělo za následek to, že jsme se díky nárůstu obratu stali Skokany roku mezi partnery Stormware v obchodním roce 2008/9.

2008

Protože jsme byli jedni z prvních, kdo používal IP kamerové systémy a měli jsme mnoho instalací a referencí, obrátila se na nás firma ŠKODA TRANSPORTATION s požadavkem na vývoj digitálního kamerového systému do v té době připravovaných tramvají Škoda 15T ForCity, které nyní jezdí po Praze. Celý vývoj jsme zvládli, provedli certifikaci a systém fungoval a byli jsme připraveni plnit několikaletý kontrakt na dodávky kamerových systémů do tramvají.

2007

Stále vyvíjíme PHmobile, ale doplňujeme aplikaci pro tisk štítků PHlabel. Protože jsme měli nevyužité kapacity firmy, rozhodli jsme se jako doplňkovou činnost firmy zahájit prodej různých hodnotných dárků založených na neokoukaných fyzikálních zákonech a dalších zajímavostech. Spolupracovali jsme s firmou Fascinations z USA a prodávali dárky jako gelová akvária na mravence, různé levitující předměty apod., to vše prostřednictvím webu www.picovinky.cz.

2006

Na doporučení jednoho z našich zákazníků na správu IT jsme vyvinuli na zakázku pro pardubickou firmu KOVAZ s.r.o. první verzi software PHmobile, tentokrát ještě do textových terminálů Cipherlab, napojili jsme ji na Pohodu a sloužila k on-line vystavování výdejek a převodek mezi sklady. Začali jsme tuto aplikaci nabízet i dalším zákazníkům, kteří využívali Pohodu a ukázalo se, že by mohlo jít o perspektivní produkt a časem se to opravdu potvrdilo. Také vznikla firma ITFutuRe s.r.o., jejímž jednatelem byl Záviš Jirásek a veškerou činnost tak po původní fyzické osobě převzala nová společnost.

2005

Kompletně jsme realizovali první specializované řešení na míru - systém eMacháček, aplikaci napsanou v Javě a určenou pro evidenci výkonů řidičů v rozvozu piva v královéhradeckém regionu generující nejen podklady pro mzdy. Součástí bylo i hardwarové řešení - identifikace řidičů pomocí RFID, tisk potvrzení a "žlutých koleček", elektronicky odemykatelná skříňka s evidencí uložených klíčů. Systém také zajišťoval pohyb dokumentů (kolečka, příkazy k jízdě, ...).

2004

Jako nástroje k ochraně zboží v prodejnách se začaly stále více používat kamerové systémy, protože již byly za dostupné ceny a poskytovaly dostatečnou kvalitu obrazu pro případné důkazní řízení se zloději. Také již začaly být k dispozici digitální systémy umožňující přenos obrazu a záznamu po počítačové síti.

2003

Navázali jsme spolupráci s ostravskou firmou MIDICO system s.r.o., která se zabývala vývojem, výrobou a prodejem systémů pro elektronickou ochranu zboží, docházkovými a přístupovými systémy. Stali jsme se jejími obchodními a servisními zástupci v našem regionu, ale velmi často jsme působili i v různých koutech republiky.

2002

Svůj první živnostenský list a registraci k DPH získala firma Záviš Jirásek - ITFutuRe, která se v té době specializovala na správu výpočetní techniku ve firmách v Hradci Králové. Zabývali jsme se běžnou správou počítačů a dalšího IT vybavení a přitom jsme se poprvé začali setkávat s Pohodou.

Nahoru